“ศรเพชร ศรสุพรรณ” ทรุดหนักเข้าไอซียูไม่ได้สติ หมอเร่งปั๊มหัวใจช่วย-เร่งหาสาเหตุ

“ศรเพชร ศรสุพรรณ” ทรุดหนักเข้าไอซียูไม่ได้สติ หมอเร่งปั๊มหัวใจช่วย-เร่งหาสาเหตุ

Leave a Reply