พระครูบาบุญชุ่ม เขียนจดหมายจากถ้ำ

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 21 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระมหาทองสุข สุขธัมโม ลูกศิษย์พระครูบาบุญชุ่ม ผู้ดูแลสถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้ว (พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ได้นำจดหมายของพระครูบาบุญชุ่ม ที่เข้าไปปฏิบัติเจริญธรรมกรรมฐาน ปิดวาจา บำเพ็ญเพียรในถ้ำเป็นปีที่ 3 ในประเทศเมียนมา เขียนส่งออกจากถ้ำเป็นภาษาไทใหญ่ มาแปลเป็นภาษาไทยว่า ปีธรรม 2565 พรรษา (พ.ศ.2564) วันเพ็ญเดือน 11 เมือง ที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊ด โดยมีใจความว่า

ถึงพุทธศาสนิกชน ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย ให้รับทราบโดยทั่วกัน เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม มีความสุขกาย สบายใจฉันได้ปกติดี ได้ปฏิบัติธรรมเจริญเมตตาภาวนาปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐาน ๔ ปฏิบัติธรรมด้วยทางสายกลาง เป็นอันดีขึ้นมาเรื่อยๆ เห็นสภาวะธรรม สังขารธรรม รูปนามเกิดดับ เอาสติญาณพิจารณาเกิดดับสุดหายไปเป็นครั้งคราว เห็นถึงขณิกมรณะ เห็นถึงขณิกนิพพานธาตุเป็นครั้งคราว เป็นเชื้อพันธุ์ พระนิพพาน แท้แล

ได้อยู่ด้วยธาตุสภาวะธรรมชาติ เถื่อน ถ้ำ น้ำ ดิน หิน ผา ห้วย ดอย ป่าไม้เถาวัลย์อันเขียวสดใสเป็น อันสงบร่มรื่นใจ อยู่เช้าค่ำ ปฏิบัติธรรมเมตตาภาวนาอยู่ด้วย นก หนู ไหน่ ไก่ป่า นกยูง กาดำ งู ฟาน ลิง กวาง กระรอก เสืออ่อน มาอยู่ด้วยเรามากมาย เขามารับเอาธาตุเมตตาสงบร่มเย็น เรื่องธรรมสัจจะ ของส่วนตัวเองก็ไม่ให้ขาดหายไป ปฏิบัติทั้งสมถะ

และวิปัสสนาเป็นอันดีขึ้นมาเรื่อยๆ รู้แจ้งในธรรมะเบากายเบาใจ สภาวะธรรม ภาวนานำเอาเรื่องทุกข์ดับเย็นหายไป ปฏิบัติกิจ ทุกๆ อย่างก็เอาสติญาณพิจารณารู้อยู่ทุกคืนวัน เห็นสังขาร รูปนามเกิดดับอยู่ทุกขณะ มีใจสังเวชธรรมะแท้แล น่ากลัวภัยทุกข์ เรื่องเกิดเฒ่าแก่เจ็บเป็นตายทั้งหลาย บารมีธรรมเท่านั้น นำสู่นิพพานธาตุ น่าเบื่อหน่ายจริงหนอ สังขารทุกข์ ในโลกนี้เป็นเรื่องทุกข์เท่านั้น นับตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายนั้นแล

อันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เกิดมาในโลกนี้ มีเรื่องทุกข์นี้เหมือนกันทั้งสิ้น ไม่อยากเกิดไม่อยากตายอีกแล้วในโลกนี้ น่ากลัวน่าสังเวชน่าเบื่อหน่ายหาที่สุขสงบเย็นใจอันใดไม่มีเลย เราท่านทั้งหลายพากันแสวงหาสัจธรรม หาทางสงบร่มเย็น นิพพานด้วยเถิด เราพระครูบาพ่อได้มาอยู่เข้าภาวนาในถ้ำนี้เป็นอันดีจริง ใจก็ดี กายก็ดี มีแรงกายแรงใจ

ปฏิบัติศาสนกิจไม่เหน็ดเหนื่อย ปฏิบัติศาสนกิจสำเร็จไปเป็นเรื่องๆ รู้จักไว้วางใจใจนิ่ง สงบร่มเย็นอันน่าอัศจรรย์ยิ่ง สัตว์ นก กา หนู เห็น หมี ลิง มาอยู่ ด้วยที่หน้าถ้ำ มารับเมตตาธาตุเราพระครูบาพ่อนั้นแล เรามีใจดี มีเมตตาสรรพสัตว์ก็มีใจรักเรา มาช่วยสร้างบารมี อันว่าธรรมเมตตานี้เป็นเรื่องสงบเย็น นำ เราพ้นภัยเข็ญ ทุกข์แท้แล

เราพระครูบาพ่อได้มาอยู่ภาวนา ที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊ดนี้ มีใจปรารถนาจะเขียนธรรมะถวายเป็นธรรมทานให้คนทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ ผีเจ้าบ้านเจ้าเมืองไตย ได้มาสอนวิชาความรู้ได้มีความรู้มาก รู้เข้าใจถึงอักษรพม่า อักษรไทใหญ่ เป็นที่ น่าอัศจรรย์จริงอีกทั้งได้วาดภาพพระพุทธรูป พระธาตุเหมือนผีมาช่วยสอนให้เป็นอันเบาง่ายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อยู่ด้วยสติ ธรรมะไม่หลงลืมสติไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์

แก่นแท้คนเรา มีที่สร้างคุณงามความดี แก่นแท้ของผีเทวดา มีที่ใจมีเมตตา แก่นแท้ของพุทธศาสนานี้ มีที่พระนิพพาน เกิดเป็นคนมาไม่สร้างคุณงามความดีจะได้ทุกข์เข็ญใจ อย่าทำ บาปอกุศล อย่าแบกของหนัก อย่ารังเกียจตัวเอง อย่าเลี้ยงงูเห่า ไว้ฉกตัวเองให้มีความกลัวอายบาปอกุศล ละทิ้งใจโลภ โกรธ หลง อวิชชา สร้างบารมีธรรมนำสู่พระนิพพาน แด่ท่านผู้ประพฤติดี มีปัญญาทั้งหลาย ขออธิษฐานให้อยู่เย็นเป็นสุข พ้นภัยเข็ญ โรคระบาดนี้ด้วยเทอญ

ขณะที่ พล.อ.สุทัศน์ จารุมณี ประธานกรรมการมูลนิธิดอยเวียงแก้ว (พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ) ได้เปิดเผยว่า พระครูบาบุญชุ่ม ได้อธิษฐานจิต เข้าพำนักศึกษาพระธรรมบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติศาสนกิจ ด้วยตนเอง

โดยความสงบสงัด ภายในถ้ำมหามุนีธรรมะรุ่งเรือง เมืองแก๊ด จ.เมืองสาด รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 62 จนครบ 3 ปี 3 เดือน 3 วัน หรือ 1,099 วัน ตามที่ท่านอธิษฐานไว้ แม้ว่าท่านจะแยกห่างไปจากสังคม แต่ยังคงกระทำกิจของพระศาสนา และยังคงสงเคราะห์มหาชน ด้วยการแสดงธรรมผ่านจดหมาย

ทั้งยังบริจาคทาน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัย และผู้ยากไร้ ด้วยการซ่อมและสร้างบ้านพักอาศัย ส่งเสริมการศึกษา ดูแลสิ่งแวดล้อม และสาธารณกุศล ผ่านมูลนิธิดอยเวียงแก้ว เสมอมา หากได้อ่านจดหมายอย่างต่อเนื่องได้ปฏิบัติตาม และร่วมเจริญกุศลตาม ทุกคนจะยังคงอยู่ใกล้ครูบาเสมอ

พล.อ.สุทัศน์ กล่าวอีกว่า หลังจากที่ได้ทำงานในมูลนิธิฯถวายท่านพระครูบามาตลอด จนทราบว่าพระครูบาบุญชุ่ม เป็นพระที่ให้มาตลอด เป็นครูบามหาชน แผ่กุศล ให้โอกาส ทุกชาติพันธุ์

อย่างไรก็ตาม พระครูบาบุญชุ่ม เขียนจากถ้ำ ชี้ทางแก่นแท้มนุษย์ คือสร้างคุณงามความดี

Leave a Reply